برای نصب نرم افزار ابتدا راهنمای زیر را مشاهده کرده، سپس از پایین صفحه نرم افزار را دانلود نمایید