قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

محصولات و خدمات فون‌پی توسط شرکت راهکارهای همراه سارینا (سهامی خاص) تهیه و عرضه می‌شود. شرایط و مقررات استفاده از این محصولات و خدمات، مشخصکننده‌ی میزان دسترسی و استفاده از وبسایتها، خدمات و محصولات متعلق به فون‌پی خواهد بود. لطفا این مقررات را با دقت بخوانید و در صورتی ‌که هر پرسشی در این باره دارید با ما تماس بگیرید. دسترسی یا استفاده از محصولات و خدمات ما به این معنی است که این مقررات و همچنین سیاست حفظ حریم خصوصی مورد موافقت شما قرار گرفته است.

استفاده از فون‌پی

اطلاعات جمع آوری شده از شما

بازخورد‌های شما

ما ارزش نظرات و بازخورد‌های شما را می‌دانیم و همیشه مشتاق این هستیم که از شما یاد بگیریم و راهی را پیدا کنیم که فون‌پی را به محصولی بهتر تبدیل کنیم. هنگامی که نظرات، ایدهها یا بازخورد‌های خود را با ما در میان بگذارید، در واقع این اجازه را به ما دادهاید که بدون هیچگونه محدودیت، الزام به پرداخت غرامت، خسارت یا پاداش، از آن استفاده کنیم. ضمن پذیرش انتقاد، پیشنهاد یا هر مورد دیگری که در بازخوردهای شما به دست ما رسیده است، یادآور می‌شویم که در رابطه با بازخوردهای شما که شبیه یا مرتبط با بازخوردهای قبلی‌ای باشند که خود فون‌پی هم از آنها خبر داشته است یا توسط کارمندان ما توسعه یافته یا از سایر منابع ما به دست آمده باشد، فون‌پی از هیچ حقی صرف نظر نخواهد کرد و حق قانونی استفاده، اعمال، تغییر یا هر نوع تصمیم‌گیری در خصوص چنین بازخوردهایی را برای خود محفوظ می‌داند و صرف ارائه‌ی یک بازخورد به فون‌پی، حقی برای کاربر در رابطه با آن بازخورد ایجاد نخواهد کرد.